» Меню сайту

» Статистика

Правила прийому та відрахування дітей

   
Правила прийому дітей 
1. Зарахування дитини до ЗДО  здійснюється керівником відповідно до списків, сформованих у реєстрі, упродовж періоду комплектації  груп (червень-серпень) поточного року та протягом року для інших вікових груп  за наявності вільних місць.
2. Першочергово зараховуються до ЗДО  діти, сім’ї яких проживають на території міста Ужгород. Діти, сім`ї яких проживають на території інших населених пунктів, зараховуються на вільні місця.
3.У випадку недоукомплектування груп керівник ЗДО  здійснює прийом дітей упродовж календарного року відповідно до списків, сформованих у реєстрі до даного типу вікової групи.
4. У разі встановлення статусу «Є можливість зарахування» заявнику надходить електронне повідомлення з оповіщенням про зміну статусу, після чого заявник зобов’язується протягом 10 робочих днів надати до закладу освіти усі необхідні документи для зарахування, передбачені пунктом 9 постанови Кабінету Міністрів України 12.03.2003 № 305, а саме:
- заяву батьків або особи, яка їх замінює, на ім’я керівника ЗДО;
- копію свідоцтва про народження дитини;
- медичну довідку, видану відповідно до статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;
- реєстраційну картку про встановлення статусу щодо можливості зарахування в даний заклад, яка роздруковується з розділу «Статус заявки» за кодом, отриманим при реєстрації заявки, з персонального комп’ютера або безпосередньо у закладі освіти за наданим заявником кодом;
- копію документа, що підтверджує місце проживання дитини у місті Ужгороді;
- для пільгової категорії (перелік наведений у пункті 8 цього Порядку) – документ, що свідчить про наявність пільг;
Для зарахування дитини до спеціальних груп закладів дошкільної освіти  до заяви про зарахування додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини щодо виявлених особливостей розвитку (порушень зору, мовлення, поведінки, опорно-рухового апарату, інтелектуального розвитку чи затримки психічного розвитку).
Для зарахування до дитини з особливими освітніми потребами та утворення інклюзивних груп до заяви про зарахування додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.
Для зарахування дитини з інвалідністю до заяви про зарахування додаються:
- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;
- копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.
5. Для підтвердження інформації про місце проживання дитини на території міста Ужгород надається один з таких документів (за вибором заявника):
- паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;
- довідка про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з її батьків чи законних представників);
- довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
- документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);
- рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;
- документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його реєстрації відповідно до статті 158 Житлового кодексу Української РСР або нотаріального посвідчення відповідно до законодавства) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;
- довідка про проходження служби у військовій частині;
- акт обстеження умов проживання;
- інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників.
6. Право на позачергове зарахування до ЗДО мають діти, які проживають на території обслуговування закладу освіти відповідно до додатку 2 рішення виконкому 23.12.2020 № 439 «Про закріплення території обслуговування за закладами освіти міста Ужгород» та одночасно:
- належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;
- належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;
- перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службі у справах дітей Ужгородської міської ради;
- діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
- мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону.
Також першочергово зараховуються діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти або є дітьми працівників такого закладу дошкільної освіти.
Під час подання заяви про зарахування дитини до ЗДО один з батьків дитини повинен пред’явити оригінал документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини та документ, що підтверджує проживання дитини на території обслуговування закладу освіти та зазначити реквізити документів у заяві.
У разі коли право на першочергове зарахування не підтверджено, дитина зараховується до ЗДО  на загальних підставах.
Після зарахування до ЗДО  дітей, які належать до категорій, визначених цим пунктом, у порядку черговості здійснюється зарахування інших дітей, які є мешканцями міста Ужгород.
Після зарахування всіх дітей, які є мешканцями міста Ужгород, при наявності вільних міць, у порядку черговості зараховуються діти, які є мешканцями інших населених пунктів.
Відрахування дітей із ЗДО здійснюється:
  • на підставі медичного висновку про стан здоров`я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу;
  • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
  • у разі несплати батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

За дитиною зберігається місце в д/з у разі хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків, а також у літній період (75 днів).

» Вхід на сайт


» Пошук

» Архів записів

Бегущая строка

 

» Офіційні сайти
MONU.jpg zak.gif osv.jpg


Copyright MyCorp © 2021