» Меню сайту

» Статистика

Результати моніторингу якості освітиПідсумки моніторингу навчальних досягнень дошкільників ЗДО №6 «Сонечко»
(2019-2020т н. р.)

На виконання статті 22 Закону України «Про дошкільну освіту», Постанови Кабінету Міністрів від 14.12.2011 р. № 1283 «Про затвердження порядку проведення моніторингу якості освіти», державних вимог до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, з метою моніторингу якості освітнього процесу у закладі дошкільної освіти, аналізу та визначення заходів роботи з дітьми, які мають недостатній рівень сформованості основних компетенцій упродовж травня 2020 року був  проведений моніторинг розвитку дітей відповідно до віку, вивчено стан підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі, намічені заходи роботи з дітьми, які мають низький рівень підготовки та проведена відповідна робота.
Моніторингове дослідження розвитку дітей було проведено у всіх  вікових групах закладу дошкільної освіти на виконання Базового компоненту дошкільної освіти. Педагогічне вивчення розвитку дітей здійснювалося згідно термінів складеного плану.
Згідно плану роботи ЗДО № 6 «Сонечко» на 2019/2020 навчальний рік, відповідно з графіком проведення контрольно-підсумкових занять, з метою визначення рівня сформованості знань, умінь і навичок дітей в дошкільному закладі вихователями  Грабар К.В., Берец В.Д., Кіш К.О., Білак І.А., Бейреш А.Л. 17-18 грудня 2019 року було проведено підсумкові заняття за І півріччя.
У всіх групах дошкільного віку був проведений   моніторинг і фіксувався у картках результатів моніторингу сформованості основних компетенцій. 
Результати моніторингового обстеження кожної дитини було внесено у зведену картку результатів моніторингу сформованості основних компетенцій відповідної вікової групи.
Педагоги були забезпечені інструментарієм для здійснення моніторингу, матеріалами щодо фіксування результатів (таблицями, картками) та матеріалами проведення педагогічної діагностики.
Вихователь-методист Жека Л.І. узагальнювала дані педагогічного вивчення на основі результатів моніторингу, на нарадах при директору були проаналізовані результати та за динамікою змін у розвитку дошкільників були визначені необхідні методи надання їм допомоги за кожною освітньою лінією Базового компонента дошкільної освіти.
У зв’язку з оголошенням на території України надзвичайної ситуації, з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 з 12.03.2020 в ЗДО № 6 «Сонечко»» освітній процес був тимчасово призупинений та запроваджено гнучкий  режим роботи працівників закладу. Від 26.03.2020 наказом директора № 12-а/г «Про запровадження дистанційної роботи на час карантину» педагогічні працівники здійснювали освітній процес за допомогою дистанційних технологій.
Підсумкові результати моніторингу розвитку дітей за 2019 – 2020 навчальний рік формувалися на підставі IV кварталу 2019 року та січня-лютого 2020 року.
Моніторингом було охоплено 102 (95%) дітей дошкільного віку:
старша група «Сонечко» – 30 дітей;
різновікова група «Метелики» – 30 дітей;
різновікова група «Краплинка» – 23 дітей;
молодша група «Гномики» - 19 дітей.
Аналіз  розвитку дітей  молодшої групи «Гномики»  показав, що9 (48 %) дітей мають достатній рівень розвитку відповідно до віку та 10 (52 %) дітей  мають середній рівень розвитку за всіма освітніми лініями Базового компонента. Дітей високого та критичного рівня розвитку немає.
Аналіз  розвитку дітей  групи «Метелики»  показав, що 1 (4 %) дітей мають високий рівень розвитку відповідно до віку, 28 (94 %) дітей мають достатній рівень розвитку, 1 (3 %) дітей мають середній рівень розвитку за всіма освітніми лініями Базового компонента дошкільної освіти та 1 (4 %) мають початковий рівень розвитку за всіма освітніми лініями Базового компонента. Дітей критичного рівня розвитку немає.
Аналіз  розвитку дітей  групи «Краплинки»  показав, що 5  (22 %) дітей мають високий рівень розвитку відповідно до віку, 11 (48 %) – достатній рівень розвитку та 2 (9 %) дітей мають середній рівень розвитку за освітніми лініями Базового компонента дошкільної освіти «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина в світі культури», «Мовлення дитини», дітей критичного рівня розвитку – 5 (21%), вони потребують додаткової уваги педагогів з розвитку пізнавальних процесів, мовлення, художньо-естетичного, логіко-математичного та фізичного розвитку.
 Аналіз успішності розвитку дітей старшого дошкільного віку групи «Сонечко» показав найвищий відсоток високого рівня успішності (18 дітей – 60%), достатнього і середнього рівня – 12 дітей – 40%.  Що дає можливість зробити висновок :діти повністю готові до навчання в школі.
Це свідчить про результативну роботу педагогів (Грабар К.В, Берец В.Д.), які використовували у своїй роботі ефективні методи та прийоми, що дало можливість дітям активно мислити, висловлювати свою думку, займатися пошуковою діяльністю, проявляти творчість, тобто оволодівати технологією життєтворчості.
Аналіз якості освітнього процесу, рівня сформованості компетентностей дітей дошкільного віку за програмою «Українське дошкілля», виконання Базового компонента дошкільної освіти за підсумками навчального року  дає підстави вважати, що діти засвоїли програму, робота була вагомою та  результативною, як результат – якісна підготовка дітей до навчання в школі.

                    
» Вхід на сайт


» Пошук

» Архів записів

Бегущая строка

 

» Офіційні сайти
MONU.jpg zak.gif osv.jpg


Copyright MyCorp © 2021