» Меню сайту

» Статистика

ЗВІТ

завідувача  ДНЗ№6 загального розвитку Ужгородської міської  ради Закарпатської області

Афоніної Л.М. 

на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють,

за 2017-2018 навчальний рік

Даний звіт зроблений на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178  "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю", зміст звіту підготовлений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Мета :подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

1.Загальні відомості про ДНЗ№6

Дошкільний навчальний заклад №6 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області. Організаційно-правова форма - комунальний заклад. Засновником дошкільного навчального закладу є Ужгородська міська рада. Юридична адреса дошкільного закладу: 88000, Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Капітульна, 20 тел.: (0312)61-57-62. E-mail: dnz6kap20@ gmail.соm; сайт: dnz6uz.at.ua

         Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей. 

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:Конституції України; Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,  «Про охорону праці»,   «Про цивільну оборону",  «Про дорожній рух», «Про відпустки»,  «Про мови»,    Положення про дошкільний навчальний заклад, власного Статуту; річного плану роботи на поточний навчальний рік;рішеннями Ужгородської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами та іншими розпорядчими документами начальника управління освіти Ужгородської міської ради, іншими нормативно-правовими актами.

 Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами.   Діє ДНЗ№6 з 11 листопада 1953р., розрахований на 4 групи. 

    У 2017-2018 н.р. формування груп відбувалося за одновіковими, різновіковими та мовними ознаками (дві групи з угорською мовою навчання – 57 дітей; дві групи з російською мовою навчання – 47 дітей).  

   Дошкільний навчальний заклад  працює з 07.00 – до 19.00 годин з п’ятиденним робочим тижнем та 12 годинним перебуванням дітей.

   2.Персональний внесок керівника з підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

* Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

         Розвиток науки і техніки сприяв появі нових форм навчальної комунікації, новітнім методам розв'язання освітніх завдань. З огляду на це роль вихователя набула нової якості. Він розвиває пізнавальні якості дошкільника, його життєву компетентність у різних сферах буття.  Досвід показує, що все нове із часом стає традицією і що традиції утверджує соціум, а новаторами виступають яскраві особистості реформаторського типу. На сучасному етапі все очевиднішим стає те, що традиційна освіта, орієнтована на передавання знань, умінь і навичок, не встигає за темпами їх нарощування. Специфічними особливостями інноваційного навчання є його відкритість майбутньому, здатність до передбачення на основі постійної переоцінки цінностей, налаштованість на конструктивні дії в оновлюваних ситуаціях, основою яких є інноваційні педагогічні технології. 

Становлення нової системи дошкільної освіти потребує радикального переосмислення сформованого підходу до професійної діяльності педагога. Сучасному дошкільному закладу потрібен педагог, здатний самостійно планувати, організовувати педагогічно доцільну систему роботи, а не просто виконувати посадові обов'язки. Наш педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями. Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємне відвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів садку, міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації при ЗІППО. 

*Організація різних форм освітньо-виховної роботи.

Освітній процес у дошкільному закладі здійснюється відповідно  до освітніх програми «Українське дошкілля» та «Впевнений старт».

Рішення про вибір програм обговорено й схвалено педагогічною радою закладу   (протокол № 1 від 31.08.2017).

       Учасниками освітнього процесу ДНЗ є: діти, педагогічні працівники, обслуговуючий персонал, батьки та особи, які їх заміняють. Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому дошкільному закладі залишаються заняття з різних видів діяльності, які затверджені робочим навчальним планом. Вихователі проводять заняття індивідуальної та групової  форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові. Тривалість занять: для дітей молодшого дошкільного віку 15-20 хвилин; для дітей старшого віку – 25-30 хвилин. Організація життєдіяльності дітей у ДНЗ  включає в себе гурткову роботу, трудову діяльність, самостійну художню діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності. 

       Враховуючи запит громадськості, з вересня 2017 року в групах проводилися заняття з навчання дітей угорській мові. 

Проводились Дні здоров’я, свята, ранки, екскурсії, музично-спортивні розваги, організовувалися конкурси, вікторини та виставки дитячих малюнків та поробок, спільних робіт з батьками та вихователями. 

3.Вжиті керівником заходи щодо зміцнення

матеріально-технічної бази ДНЗ.

      ДНЗ№6 розміщується у двохповерховій будівлі, побудованій за Типовим проектом, яким не передбачена наявність спортивної та музичної зали. Групові приміщення використовуються поліфункціонально з оснащенням спортивного та музичного обладнання.  

Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

- засновника - Ужгородської міської ради;

- державного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

- кошти,одержані від громадян за надання платних послуг у галузі освіти;

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, батьків або осіб, які їх замінюють.

Варто відмітити, що міська рада та  управління освіти   докладають усіх зусиль до матеріального забезпечення закладу:  

з 01 вересня по 29 листопада 2017 року з міського бюджету витрачено 259898.84: заробітна плата - 247727.00 (без листопада); придбання товарів (синтезатор) - 7597.00; різні послуги - 1061.00; чистка димарів, повірка монометрів - 540.00; туалетний папір, серветки - 933.00; канцтовари - 1999.84.

У період з 01.01.2018 до 31.05.2018 року на фінансування ДНЗ№6 з міського бюджету витрачено 1081412.6 грн. на: заробітну плату - 829198.75; оплата енергоносіїв - 169314.92; харчування дітей - 70187.52; оплата послуг,крім комунальних - 8032.99; інші поточні видатки - 1114.45; придбання товарів - 3564.00.

З вересня 2017р. по травень 2018р. в ДНЗ№6 працював платний гурток з вивчення дітьми англійської мови, що дало можливість накопичити на спецрахунку   кошти у сумі 30890.00 грн., з яких 21602.60 грн. витрачені на заробітну плату керівника гуртка, 535.31 грн.-на сплату за використання енергоносіїїв,  9322.51– на залишку, що були використані для придбання товарів і матеріалів для господарських потреб закладу.

 Кошти, вилучені за реалізацію харчових відходів відповідно до договору, витрачаються на оплату послуг інтернету  (150 грн. щомісяця) та придбання необхідних товарів, про що щоквартально подається звіт у централізовану бухгалтерію із прикріпленими чеками. 

  Залучено дошкільний  заклад до участі у проекті «Розвиток дошкільних закладів Карпатського басейну», який реалізовувся Закарпатським угорським педагогічним товариством за підтримки уряду Угорщини та, у рамках якого, було проведено поточний ремонт приміщень закладу на суму близько 1000000 грн., а саме:

  -поточного ремонту  в усіх групах із заміною підлоги, встановлення  сучасної стелі та світильників;

- ремонту коридорів загального користування;

- ремонту кабінетів (завідувача, пр.психолога, гурткової роботи, медичного);

- вимощення стін і підлоги облицювальною плиткою в посудомийних кімнатах;

- заміна плитки на веранді та в коридорі;

- вимощення центрального входу в дошкільний заклад бруківкою.

       Крім того було надано в користування нові сучасні шафи для роздягання дітей, три рівневі дитячі ліжка з матрацами, 1 комплект дитячих меблів та комп`ютерну техніку.      

      Багато проблем ми вирішуємо, але є проекти з великими фінансовими затратами: придбання тіньових навісів на майданчики,  реконструкція покриття на прогулянкових ігрових майданчиках,  заміна покриття на пішохідних доріжках, видалення старих небезпечних дерев, про що мною, керівником закладу, було подано бюджетний запит на 2017,2018 роки. 

       Висловлюю слова щирої вдячності батькам вихованців та спонсорам, міській владі  за матеріальну підтримку та допомогу у вирішенні поточних, нагальних питань. 

4. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

        Останнім часом  роботу завідувача та взагалі дошкільного навчального закладу переважно оцінюють за якістю проведеного ремонту, оформленням групових кімнат та навчальних кабінетів. Це справді важливо, але дитячий садок, на мою думку, - це не стіни, а насамперед люди - маленькі вихованці та їх батьки, працівники,  та ідеї, що цих людей згуртовують. Досягнення демократичних стосунків між вихователем, батьками, дитиною накладає свій відбиток на загальний стиль відносин, які покликані створювати умови для розвитку творчих здібностей вихованців через особистісно зорієнтоване навчання та згуртування колективу.

Штатним розписом ДНЗ №6 передбачено 12.24 одиниць педагогічних посад, з них: завідувач-1; вихователів - 8; музкерівник - 1; інструктор з фізкультури - 1; пр.психолог - 1; вихователь-методист - 1; керівник  гуртка - 1.  

У 2017-2018 н.р. залишалася вакантною 1 педагогічна посада (інструктор з фізкультури) та з січня 2018 року – посада вихователя-методиста.

Кількісний і якісний склад педагогічних працівників:

  • за освітнім рівнем: вища-9; середня-спеціальна - 2;

       • за педагогічним стажем роботи: до 5р. - 2; до 10р. - 4; до 20р. -3; вище 20р.    - 2;

       • за віком: до 30р. - 0; 30-50р. - 6; 50р. і більше - 5; пенсіонери - 3;

       • за категоріями: 9 розряд - 4; "спеціаліст" - 2; "спеціаліст другої категорії" - 2; "спеціаліст першої категорії" - 2; "спеціаліст вищої категорії" - 1;                  педагогічне звання - 0.

      Як керівник, я переймаюсь  проблемою забезпечення дошкільного закладу кваліфікованими педкадрами. Фінансова та іміджева непривабливість сфери веде до відтоку висококваліфікованих працівників з системи дошкільної освіти. 

      Адміністрацією дошкільного закладу створено всі умови для працівників, які заочно здобувають вищу освіту: при виконанні учбового плану їм надаються додаткові оплачувані відпустки, мають змогу користуватися науковою, методичною та періодичною педагогічною літературою для написання курсових робіт, тощо. В 2017 році 1 вихователь вступила до Рівненського педагогічного інституту для здобуття фахової дошкільної освіти.   Окрім того,  кожен педагог раз на 5 років проходить курси підвищення кваліфікації при ЗІППО.  У 2017-2018н.р. пройшли курсову перепідготовку 2 педпрацівників.

Атестація, яку кожний педагог проходить кожні 5 років, є  важливим стимулом підвищення якості роботи, що у свою чергу, безперечно покращує  результативність освітнього процесу.  Згідно заяв  у 2017-2018 н.р. атестовано 2 педагогічних працівників з результатами:  

- відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікацію «спеціаліст першої категорії» Грабар К.В., вихователю;

- підтверджено відповідність займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» Велеган С.М., вихователю. 

5.Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров`я дітей та працівників

5.1. Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців і працівників.

        Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227. 

      У дошкільному навчальному закладі організовано чотириразовий режим харчування. Усього харчувалося 104 дітей.

     1 січня 2018 року введено в дію грошову норму харчування дітей у дошкільних навчальних закладах загального розвитку та комбінованого типу, дошкільних групах навчально-виховних комплексів 43 (сорок три) гривні в день. Встановлено, що батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у закладах дошкільної освіти та дошкільних групах НВК з розрахунку:  50% сплачують батьки, 50% - з міського бюджету.

      Порівняльний аналіз виконання норм харчування за січень-червень 2017 та 2018 років засвідчив, що загалом харчування дітей здійснювалося наближено до норм та щоденного фінансування на одну дитину. 

        Протягом 2017-2018 н.р. продукти харчування та продовольча сировина надходили  із супровідними документами відповідно до нормативних вимог, але не в повному асортименті.    

      Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів за рахунок бюджетних коштів. З метою впровадження науково-обґрунтованих раціонів харчування дітей в дошкільному закладі розроблена картотека страв, яка погоджена Управлінням Держпродспоживслужби в м.Ужгороді та затверджена керівником дошкільного закладу. З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування складається примірне двотижневе перспективне меню.  

       Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2017року було складено соціальний паспорт вихованців ДНЗ№6 та відповідно до чинного законодавства для 10-ти багатодітних сімей було встановлено знижку на 50% від плати за харчування дітей; звільнено від плати за харчування 4 сім`ї учасників АТО та 1сім`ю, яка має дитину-інваліда. 

        В ДНЗ проводиться санітарно-просвітницька робота серед персоналу, батьків з питань організації раціонального харчування; заслуховувались питання з організації харчування на загальних батьківських зборах та на нарадах при завідувачеві. Щомісячно відбувається аналіз виконання норм харчування, проводиться контроль завідувачем дотримання посадових обов’язків сестрою медичною, кухарями та комірником.

      5.2.Медичне обслуговування вихованців дитячого садка

        У дошкільному навчальному закладі медичне обслуговування дітей проводиться сестрою медичною вищої кваліфікаційної категорії Кройч І.Е. 

          В ДНЗ облаштований медичний кабінет, який оснащений лікарськими засобами і виробами медичного призначення для надання невідкладної медичної допомоги, а також медичним обладнанням, а саме: столи письмовий та медичний, стільці, кушетка, шафа канцелярська, ваги медичні, ростомір, бактерицидна лампа.

        Медичне обслуговування дітей включає в себе надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організація заходів для госпіталізації (за наявності показань) та інформування про це батьків. 

    Сестра медична:

- щодня оглядає дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад;

- проводить антропометрію, термометрію, визначає гостроту зору;

- надає долікарняну допомогу у разі гострого захворювання або травм;

- здійснює забір матеріалу для лабораторних досліджень;

- проводить ізоляцію дітей, що захворіли, а також спостерігає за дітьми, які були в    контакті з інфекційним хворим;

- організовує проведення поточної дезінфекції.

        Проводиться моніторинг стану здоров'я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги. Щоквартально видається наказ про аналіз стану захворюваності по дошкільному закладу. Протягом  вересня-грудня 2017р. кількість випадків захворювання в групах  становила: загальна захворюваність –34 випадків (у січень-травень 2018р.-21), з них 25 випадків– ГРВІ (у 2018 -10). У березні 2018р. було зафіксовано 4 випадки захворювання на кір, в результаті чого в ДНЗ№6 було призупинено відвідування терміном 21 днів.

       Завідувач та сестра медична постійно контролюють дотримання у групах режиму дня, режиму провітрювання, рухового режиму, санітарного стану. 

      Відвідування дітьми закладу є також показником не тільки стану здоров’я дітей, але і рівня психологічного комфорту у групах. Однак, на жаль, відношення деяких батьків до необхідності систематичного відвідування дитиною групи залишає бажати кращого. Причинами тривалих пропусків також  є: перебування матерів у відпустці по догляду за дитиною, навчання батьків, безробіття. Середньорічна кількість відвідуваності складає 50%.   Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи, спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.    

         Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий безкоштовний медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

  Усім працівникам закладу надається щорічна відпустка. Педагогічним і медичним працівникам надається матеріальна допомога на оздоровлення,  згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

5.3.Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

       Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу та в групових кімнатах. Відповідальною особою з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки. Обладнання, яке не відповідає вимогам, вилучається для ремонту чи списується.

        Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників. 

      Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму базується на основі вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, програми  розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та програми розвитку дітей старшого віку «Впевнений старт»,  яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпечної поведінки в життєвому середовищі.

        Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, за звітний період перезаряджено всі вогнегасники, призначено відповідальних осіб. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ДНЗ.  

      Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах (малюнки, вірші, творчі оповідання), які розміщують на тематичному стенді. 

 Випадків виробничого та дитячого травматизму за звітний період зареєстровано не було.

6. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу

до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

        Один із основних принципів нашої роботи є відкритість. Ми завжди готові поділитись досвідом своєї роботи з колегами, з батьками. Вважаю, що батьки є основними замовниками та координаторами роботи дитячого садка, і керівник та працівники  підзвітні, насамперед, саме їм.

    До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять:

• Рада ДНЗ ( голова Менджул М.В.);

• Профспілковий комітет (голова Грабар К.В.);

• Батьківські комітети груп;

• Педагогічна рада;

• Загальні збори батьків та членів трудового колективу.

Протягом 2017-2018 навчального року активно працювала Рада Закладу. Батьківські комітети груп вели активну роботу, щодо залучення позабюджетних коштів для проведення ремонтних робіт в закладі, організовували участь батьків в облаштуванні ігрових майданчиків, групових кімнат. Засідання Батьківського комітету закладу проводились регулярно.

 7. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.  

        Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом.  Особистий прийом громадян керівником в закладі проводиться згідно графіка роботи завідувача. З метою упередження появи звернень, зняття конфліктних ситуацій, роз’яснення проблемних питань освіти, фінансово-господарської діяльності, батьківської плати,  приймаю участь у групових батьківських зборах,  де батьки мають змогу порушити хвилюючі їх питання.  На веб-сайті ДНЗ є можливість  он-лайн задати питання будь-кому з адміністрації.  

За минулий 2017-2018 навчальний рік громадяни зверталися з питань: працевлаштування - 3;взяття дитини на чергу для влаштування в ДНЗ - 67; збереження місця, переведення до ДНЗ - 3; оплата за харчування, відвідування ДНЗ -15.

7. Результати перевірок, проведених управлінням освіти та іншими органами державного нагляду (контролю). 

Зовнішній аудит реального стану роботи колективу здійснюється у ДНЗ щорічно, згідно річного плану управління освіти та інших контролюючих органів.  

У період з 05.06.18р. по 11.06.18р. проводилася позапланова перевірка додержання і виконання вимог законодавства у сферах ЦЗ, та пожежної безпеки приміщень, території ДНЗ№6, в ході якої були виявлені ряд порушень та виданий відповідний припис про усунення недоліків. Першочерговим завданням є встановлення системи протипожежного захисту та системи оповіщення про надзвичайну ситуацію. Мною надано відповідне подання в управління освіти Ужгородської міської ради.

У червні - липні 2018 р. працівниками Ужгородської міськрайонної філії ДУ "Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України" проводилося моніторингове обстеження навколишнього середовища. Порушень санітарного законодавства щодо утримання приміщень та території дошкільного закладу не виявлено.

За підсумками проведеного аналізу виділено проблеми та визначені наступні завдання, які повинні гарантувати подальший розвиток ДНЗ:

1. Оптимізація освітнього процесу через вдосконалення змісту освіти, впровадження інноваційних технологій, що забезпечують високий рівень його якості.

2.Забезпечення оптимальних умов збереження і розвитку здоров'я вихованців та працівників ДНЗ.

3. Удосконалення системи управління ДНЗ через використання сучасних інформаційних технологій.

4. Стимулювання навчально-методичної, дослідницької діяльності педагогів ДНЗ через конкурси, нові напрямки в роботі методичної служби та організацію творчих груп.

  І на закінчення хочеться відзначити, що якщо звернутися до формулювання очікуваних результатів, відображених у програмі розвитку ДНЗ та порівняти їх з результатами, досягнутими закладом,   розумієш - дитячий садок крокує в ногу з часом, виконуючи соціальне замовлення  відповідно до державної політики в області розвитку дошкільної освіти.

                 Завідувач ДНЗ№6:                                Л.М.Афоніна

» Вхід на сайт


» Пошук

» Архів записів

Бегущая строка

 

» Офіційні сайти
MONU.jpg zak.gif osv.jpg


Copyright MyCorp © 2019