Понеділок, 23.07.2018, 01:18
Вітаю Вас Гість | RSS
Сайт ЗДО№6 "Сонечко" м.Ужгорода
Головна | Звіт керівника перед громадськістю | Реєстрація | Вхід
» Меню сайту

» Статистика

ЗВІТ

завідувача ДНЗ№6 загального розвитку

Ужгородської міської ради Закарпатської області

Афоніної Л.М.

на загальних зборах колективу

та батьків або осіб, які їх замінюють

Даний звіт зроблений на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178 "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю", зміст звіту підготовлений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

1.Загальні відомості про ДНЗ№6

Дошкільний навчальний заклад №6 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області. Організаційно-правова форма - комунальний заклад. Засновником дошкільного навчального закладу є Ужгородська міська рада. Юридична адреса дошкільного закладу: 88000, Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Капітульна, 20 тел.: (03122) 3-50-32. E-mail: dnz6kap20@ gmail.соm; сайт: dnz6uz.at.ua/

Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України;

- Закону України «Про освіту»;

- Закону України «Про дошкільну освіту»;

- Положення про дошкільний навчальний заклад;

- Базовий компонент дошкільної освіти України;

- Закону України «Про охорону праці»;

- Закону України «Про цивільну оборону»;

- Закону України «Про дорожній рух»;

- Закону України «Про відпустки»;

- Закону України «Про мови»;

- власного Статуту;

- річного плану роботи на поточний навчальний рік;

- рішеннями Ужгородської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами та іншими розпорядчими документами начальника управління освіти Ужгородської міської ради, іншими нормативно-правовими актами.

Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами.

Діє ДНЗ№6 з 11 листопада 1953р., розрахований на 4 групи.

У 2016-2017 н.р. формування груп відбувалося за різновіковими та мовними ознаками (дві групи з угорською мовою навчання – 58 дітей; дві групи з російською мовою навчання – 39 дітей).

Дошкільний навчальний заклад працює з 07.00 – до 19.00 годин з п’ятиденним робочим тижнем та 12 годинним перебуванням дітей.

2.Персональний внесок керівника з підвищення рівня організації

навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

* Вжиті завідувачем дошкільного навчального закладом заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку.

З метою прогнозування перспективної мережі ДНЗ працівниками закладу щорічно проводиться облік дітей закріпленого за ДНЗ мікрорайону.

У закріпленому мікрорайоні станом на 01.09.2016 року зареєстровано – 5 дітей віком від народження до 6 років, з них - охоплено дошкільною освітою – 2 (50%), одна дитина ще не досягла трирічного віку і знаходиться в черзі для вступу в ДНЗ у 2017-2018 н.р., ще одна дитина більше часу перебуває разом з батьками за кордоном. Прослідковується незначне зниження кількості дітей у нашому мікрорайоні. Це можливо є наслідком того, що дошкільний заклад розташований в центрі міста, який забудовується різноманітними комерційними структурами, власники продають квартири і переселяються в інші частини міста.

ДНЗ№6 збудований у 1953 році. Тому переді мною стоїть завдання – розвивати, осучаснювати, відновлювати матеріальну базу закладу, рекламувати рівень досягнень вихованців, формуючи позитивний імідж ДНЗ та привабливість у районі міста, де розташовано три невеликих дошкільних заклади.

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», листа МОН України від 18.12.2000 року «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку», Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади», «Про здійснення соціально - педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9 – 811) особлива увага приділялась навчанню дітей 5-ти річного віку.

* Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

Розвиток науки і техніки сприяв появі нових форм навчальної комунікації, новітнім методам розв'язання освітніх завдань. З огляду на це роль вихователя набула нової якості. Він розвиває пізнавальні якості дошкільника, його життєву компетентність у різних сферах буття. Досвід показує, що все нове із часом стає традицією і що традиції утверджує соціум, а новаторами виступають яскраві особистості реформаторського типу. На сучасному етапі все очевиднішим стає те, що традиційна освіта, орієнтована на передавання знань, умінь і навичок, не встигає за темпами їх нарощування. Специфічними особливостями інноваційного навчання є його відкритість майбутньому, здатність до передбачення на основі постійної переоцінки цінностей, налаштованість на конструктивні дії в оновлюваних ситуаціях, основою яких є інноваційні педагогічні технології.

Становлення нової системи дошкільної освіти потребує радикального переосмислення сформованого підходу до професійної діяльності педагога. Сучасному дошкільному закладу потрібен педагог, здатний самостійно планувати, організовувати педагогічно доцільну систему роботи, а не просто виконувати посадові обов'язки.

Наш педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями .

Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємне відвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів садку, міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації при ЗІППО.

*Організація різних форм виховної роботи.

Навчально–виховний процес у дошкільному закладі здійснюється відповідно до освітніх програми «Українське дошкілля» та «Впевнений старт».Рішення про вибір програм обговорено й схвалено педагогічною радою закладу (протокол № 1 від 31.08.2016).

Учасниками навчально-виховного процесу ДНЗ є: діти, педагогічні працівники, обслуговуючий персонал, батьки та особи, які їх заміняють. Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому дошкільному закладі залишаються заняття з різних видів діяльності, які затверджені робочим навчальним планом.

У дошкільному закладі вихователі проводять заняття індивідуальної та групової форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові.

Тривалість занять: для дітей молодшого дошкільного віку 15-20 хвилин; для дітей старшого віку – 25-30 хвилин.

Організація життєдіяльності дітей у ДНЗ включає в себе гурткову роботу, трудову діяльність, самостійну художню діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності.

Враховуючи запит громадськості, з вересня 2017року в російськомовних групах вводиться заняття з навчання дітей угорській мові.

Проводились Дні здоров’я, свята, ранки, екскурсії, музично-спортивні розваги, організовувалися конкурси, вікторини та виставки дитячих малюнків та поробок, спільних робіт з батьками та вихователями.

3.Вжиті керівником заходи щодо зміцнення

матеріально-технічної бази ДНЗ.

ДНЗ№6 розміщується у двохповерховій будівлі, побудованій за Типовим проектом, яким не передбачена наявність спортивної та музичної зали. Групові приміщення використовуються поліфункціонально з оснащенням спортивного та музичного обладнання.

Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

- засновника - Ужгородської міської ради;

- державного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

- кошти,одержані від громадян за надання платних послуг у галузі освіти;

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, батьків або осіб, які їх замінюють.

Протягом 2016-2017н.р. в ДНЗ №6 за бюджетні кошти було проведено ремонт санвузлу із заміною на стінах і підлозі облицювальної плитки, ремонт санвузла службового користування, завершено ремонт фасаду будівлі, встановлено на харчоблоці витяжну систему на загальну суму 100000.00 грн.

Варто відмітити, що міська рада та управління освіти докладають усіх зусиль до матеріального забезпечення закладу:

За кошти місцевого бюджету у 2016 році придбано:

1) м`який інвентар: постільна білизна, 100 комплектів - 10700.00 грн.; рушники махрові, 100 штук - 1900.00 грн.

Всього: 12600.00

2) господарчі матеріали: миючі засоби - 1982.25 грн.; мило,пральний порошок - 3208.12 грн.; посуд - 840.00 грн.; дезінфікуючий засіб - 550 грн.; канцтовари - 1460.25 грн.; медичні препарати - 1900.00 грн.

Всього: 9640.62

3) твердий інвентар: стінка дитяча - 5325.60 грн.

З вересня 2016р. по травень 2017р. в ДНЗ№6 працював платний гурток з вивчення дітьми англійської мови, що дало можливість накопичити на спецрахунку кошти у сумі 21409.00 грн., з яких 17143.74 грн. витрачені на заробітну плату керівника гуртка, 439.17 грн.-на сплату за використання енергоносіїїв, 3827.04 – на придбання металевих стелажу для посуду та роздаточного столу на харчоблок.

Кошти, вилучені за реалізацію харчових відходів відповідно до договору, витрачаються на оплату послуг інтернету (150 грн. щомісяця).

Залучено цільові кошти у сумі 630000.00 грн. для проведення:

-поточного ремонту в групах «Сонечко» та «Барвінок»;

- ремонту коридорів загального користування;

- заміни підлоги у всіх групах;

За рахунок приватних пожертвувань Генерального консула Угорщини у м.Ужгороді Йожефа Бугайла та його сім`ї було збудовано і передано дошкільному закладу МАФ (павільйон) на майданчику угорської групи «Гномики».

Багато проблем ми вирішуємо, але є проекти з великими фінансовими затратами: заміна навісів над пісочницями, МАФів на майданчиках, реконструкція покриття на прогулянкових ігрових майданчиках, модернізація штучного освітлення, заміна покриття на пішохідних доріжках, видалення старих небезпечних дерев, про що мною, керівником закладу, було подано бюджетний запит на 2017 рік.

Висловлюю слова щирої вдячності батькам вихованців та спонсорам, міській владі за матеріальну підтримку та допомогу у вирішенні поточних, нагальних питань.

4. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу

кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

Останнім часом роботу завідувача та взагалі дошкільного навчального закладу переважно оцінюють за якістю проведеного ремонту, оформленням групових кімнат та навчальних кабінетів.

Це справді важливо, але дитячий садок, на мою думку, - це не стіни, а насамперед люди - маленькі вихованці та їх батьки, працівники, та ідеї, що цих людей згуртовують.

Досягнення демократичних стосунків між вихователем, батьками, дитиною накладає свій відбиток на загальний стиль відносин, які покликані створювати умови для розвитку творчих здібностей вихованців через особистістно зорієнтоване навчання та згуртування колективу.

Штатним розписом ДНЗ №6 передбачено 12.24 одиниць педагогічних посад, з них: завідувач-1; вихователів - 8; музкерівник - 1; інструктор з фізкультури - 1; пр.психолог - 1; вихователь-методист - 1; керівник гуртка - 1. У 2016-2017 н.р. залишалися вакантними 2 педагогічні посади (інструктор з фізкультури та керівник гуртка).

Кількісний і якісний склад педагогічних працівників:

1)за освітнім рівнем : вища - 9; середня спеціальна -2                                                     

2)за педагогічним стажем роботи: до 5-ти років - 2; 5-10 р. - 4; 10-20 р. - 2; >20р.-3.

за віком: до 30р. -1; 30-50р. -6; 50р.і > -1; пенсійний вік -3.

за категоріями: 9 тар. розр.-5; спеціаліст -1; спеціаліст ІІ кат. -3; спеціаліст І кат. -1; спеціаліст вищої категорії - 1.

Як керівник, я переймаюсь проблемою забезпечення дошкільного закладу кваліфікованими педкадрами. Фінансова та іміджева непривабливість сфери веде до відтоку висококваліфікованих працівників з системи дошкільної освіти.

дошкільного закладу створено всі умови для працівників, які заочно здобувають вищу освіту: при виконанні учбового плану їм надаються додаткові оплачувані відпустки, мають змогу користуватися науковою, методичною та періодичною педагогічною літературою для написання курсових робіт, тощо. В 2017 році 1 вихователь вступила до Рівненського педагогічного інституту для здобуття фахової дошкільної освіти. Окрім того, кожен педагог раз на 5 років проходить курси підвищення кваліфікації при ЗІППО. У 2016-2017 н.р. пройшли курсову перепідготовку 3 педпрацівників, ще двоє педпрацівників будуть проходити курсову перепідготовку у серпні та жовтні 2017 року.

Атестація, яку кожний педагог проходить кожні 5 років, є важливим стимулом підвищення якості роботи, що у свою чергу, безперечно покращує результативність освітнього процесу. Згідно заяв у 2016-2017 н.р. атестовано 2 педагогічних працівників:

- присвоєно кваліфікацію «спеціаліст другої категорії» Бабидорич Н.В., практичному психологу;

- підтверджено відповідність займаній посаді з вищим посадовим окладом музичному керівнику Віковій О.С.

 

 

 

» Вхід на сайт


» Пошук

» Архів записів

Бегущая строка

 

» Офіційні сайти
MONU.jpg zak.gif osv.jpg


Copyright MyCorp © 2018