» Меню сайту

» Статистика

Звіт керівника перед громадськістю


ЗВІТ
директора ЗДО№6 «Сонечко» загального розвитку
Ужгородської міської ради Закарпатської області
Афоніної Л.М.
за 2018-2019 навчальний рік
на загальних зборах колективу
та батьків або осіб, які їх замінюють

Даний звіт зроблений на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178 "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю", зміст звіту підготовлений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».
Мета:подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності керівника.

Завдання звітування:1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

1.Загальні відомості про ЗДО№6 «Сонечко»
Повна назва -Заклад дошкільної освіти №6 «Сонечко» загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області. Організаційно-правова форма - комунальний заклад. Засновником закладу дошкільної освіти є Ужгородська міська рада. Юридична адреса дошкільного закладу: 88000, Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Капітульна, 20 тел.: (0312)61-57-62 ;е-mail: dnz6kap20@ gmail.соm; сайт: dnz6uz.at.ua
Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.
Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:
- Конституції України;
- Закону України «Про освіту»;
- Закону України «Про дошкільну освіту»;
- Положення про дошкільний навчальний заклад;
- Закону України «Про охорону праці»;
- Закону України «Про цивільну оборону»;
- Закону України «Про дорожній рух»;
- Закону України «Про відпустки»;
- Закону України «Про мови»;
- Базового компоненту дошкільної освіти (у новій редакції);
- освітніх програм «Українське дошкілля», «Впевнений старт»
- власного Статуту;
- річного плану роботи на поточний навчальний рік та літній оздоровчий період;
-рішеннями Ужгородської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами та іншими розпорядчими документами начальника управління освіти Ужгородської міської ради, іншими нормативно-правовими актами.
Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку встановленого зразка, бланки з власними реквізитами.
Діє заклад з 11 листопада 1953р., розрахований на 4 групи.
У 2018-2019 н.р. формування груп відбувалося за одновіковими, різновіковими та мовними ознаками (три групи з угорською мовою навчання – 82 дітей; одна група з російською мовою навчання – 28 дітей) – всього 110 дітей.
Дошкільний заклад працює з 07.00 – до 19.00 годин з п’ятиденним робочим тижнем та 12 годинним перебуванням дітей.

2.Персональний внесок керівника з підвищення рівня організації освітнього процесу у навчальному закладі.

                            * Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у освітній процес
Розвиток науки і техніки сприяв появі нових форм навчальної комунікації, новітнім методам розв'язання освітніх завдань. З огляду на це роль вихователя набула нової якості. Він розвиває пізнавальні якості дошкільника, його життєву компетентність у різних сферах буття. Досвід показує, що все нове із часом стає традицією і що традиції утверджує соціум, а новаторами виступають яскраві особистості реформаторського типу. На сучасному етапі все очевиднішим стає те, що традиційна освіта, орієнтована на передавання знань, умінь і навичок, не встигає за темпами їх нарощування. Специфічними особливостями інноваційного навчання є його відкритість майбутньому, здатність до передбачення на основі постійної переоцінки цінностей, налаштованість на конструктивні дії в оновлюваних ситуаціях, основою яких є інноваційні педагогічні технології.
Становлення нової системи дошкільної освіти потребує радикального переосмислення сформованого підходу до професійної діяльності педагога. Сучасному дошкільному закладу потрібен педагог, здатний самостійно планувати, організовувати педагогічно доцільну систему роботи, а не просто виконувати посадові обов'язки.
Наш педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітнього процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями .
Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахової майстерності: самоосвіта, взаємне відвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів садку, міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації при ЗІППО.

  *Організація різних форм освітньої діяльності
Освітній процес у дошкільному закладі здійснюється відповідно до освітніх програм «Українське дошкілля» та «Впевнений старт».
Рішення про вибір програм обговорено й схвалено педагогічною радою закладу (протокол № 1 від 31.08.2018).
Учасниками освітнього процесу ЗДО є: діти, педагогічні працівники, обслуговуючий персонал, батьки та особи, які їх заміняють. Основною формою організаційної роботи освітньої діяльності дітей дошкільного віку у нашому дошкільному закладі залишаються заняття з різних видів діяльності, які затверджені робочим навчальним планом.
У дошкільному закладі вихователі проводять заняття індивідуальної та групової форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові. Тривалість занять: для дітей молодшого дошкільного віку 15-20 хвилин; для дітей старшого віку – 25-30 хвилин.
Організація життєдіяльності дітей у ЗДО включає в себе гурткову роботу, трудову діяльність, самостійну художню діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності.
Проводились Дні здоров’я, свята, ранки, екскурсії, музично-спортивні розваги, організовувалися конкурси, вікторини та виставки дитячих малюнків та поробок, спільних робіт з батьками та вихователями.

3.Вжиті керівником заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ.
ЗДО№6 розміщується у двохповерховій будівлі, побудованій за Типовим проектом, яким не передбачена наявність спортивної та музичної зали. Групові приміщення використовуються поліфункціонально з оснащенням спортивного та музичного обладнання.
Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:
- засновника - Ужгородської міської ради;
- державного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
- кошти, одержані від громадян за надання платних послуг у галузі освіти;
- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, батьків або осіб, які їх замінюють.
З 01 листопада 2018 року всі заклади дошкільної освіти міста перейшли на самостійний бухгалтерський облік. В штат закладу ввели посаду головного бухгалтера, довели бюджет на календарний рік, який становить 3563800.00грн.

У період з 01.01.2019 до 30.06.2019 року на фінансування ЗДО№6 з витрачено :1873340.4
Заробітна плата,                           1123801.27
нарахування на заробітну плату  236557.59
Оплата енергоносіїв: 145517.11
водопостачання - 13372.72
елетроенергія- 73291.24
природний газ - 58853.15
Харчування: 326644.54
Оплата послуг,крім комунальних: 17148.46
дезстанція (дератизація) - 1950.94
дезстанція (лаборат.аналіз піску) - 690.38
інтернет - 1440.00
Програма «Чиж» - 4913.60
благоустрій території - 5000.00
електоровимірювання - 2264.64
НМЦ, навчання з ЦЗ - 325.00 
Вивіз сміття: 4591.80
Матеріальні витрати:19079.99
газети та журнали -  8282.00 
спецодяг - 4968.00 
миючі засоби - 2109.99
канцтовари - 400.00
токени, елетронні ключі - 2040.00
лампи лед., 16 шт. - 1280.00

На даний час в закладі проводяться роботи з вогнезахисту дерев`яних конструкцій вартістю 19583грн.34коп. та монтажу системи протипожежного захисту на суму 33396 грн.98 коп.
Кошти, вилучені за реалізацію харчових відходів відповідно до договору, витрачаються на придбання необхідних товарів, про що щоквартально подається звіт у бухгалтерію із прикріпленими чеками.
Багато проблем ми вирішуємо, але є проекти з великими фінансовими затратами: капітальний ремонт харчоблоку, заміна внутрішньої системи опалення,  заміна огорожі, про що мною, керівником закладу, буде подано бюджетний запит на 2020 рік.
Висловлюю слова щирої вдячності батькам вихованців та спонсорам, міській владі за матеріальну підтримку та допомогу у вирішенні поточних, нагальних питань.

      4. Вжиті заходи щодо забезпечення закладу дошкільної освіти кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.
Останнім часом роботу керівника та взагалі дошкільного закладу переважно оцінюють за якістю проведеного ремонту, оформленням групових кімнат та території закладу. Це справді важливо, але дитячий садок, на мою думку, - це не стіни, а насамперед люди - маленькі здобувачі освіти та їх батьки, працівники, та ідеї, що цих людей згуртовують. Досягнення демократичних стосунків між вихователем, батьками, дитиною накладає свій відбиток на загальний стиль відносин, які покликані створювати умови для розвитку творчих здібностей вихованців через особистісно зорієнтоване навчання та згуртування колективу.
Штатним розписом ЗДО№6 передбачено 12.24 одиниць педагогічних посад, з них: директор-1; вихователів - 8; музкерівник - 1; інструктор з фізкультури - 1; пр.психолог - 1; вихователь-методист - 1; керівник гуртка - 1.
У 2018-2019 н.р. залишалися вакантними 3 педагогічні посади (вихователя,.інструктора з фізкультури, вихователя-методиста).
Кількісний і якісний склад педагогічних працівників:
• за освітнім рівнем:
вища освіта - 8;
середня спеціальна - 2
• за педагогічним стажем роботи:
до 5 р. - 1;     5 – 13 р. - 4; 13 – 23 р. - 4; > 30 р. - 1
• за віком:
до 30 р. - 0; 30 – 50 р. - 5; 50 р. і > 4;  пенсіонери - 1.
• за категоріями:
9 т.р. - 1; 11т.р. - 1;  спец. ІІ кат. - 6; спец. І кат. - -1; спец. вищ. кат. - 1.

      Як керівник, я переймаюсь проблемою забезпечення дошкільного закладу кваліфікованими педкадрами. Фінансова та іміджева непривабливість сфери веде до відтоку висококваліфікованих працівників з системи дошкільної освіти. Адміністрацією дошкільного закладу створено всі умови для працівників, які заочно здобувають вищу освіту: при виконанні учбового плану їм надаються додаткові оплачувані відпустки, мають змогу користуватися науковою, методичною та періодичною педагогічною літературою для написання курсових робіт, тощо. В 2019 році вихователь Фабрицій Н.М. здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр за спеціальністю вихователь дітей раннього та дошкільного віку в ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем`янчука». Окрім того, кожен педагог раз на 5 років проходить курси підвищення кваліфікації при ЗІППО. У 2018-2019н.р. пройшли курсову перепідготовку 4 педпрацівників.
Атестація, яку кожний педагог проходить кожні 5 років, є важливим стимулом підвищення якості роботи, що у свою чергу, безперечно покращує результативність освітнього процесу. Згідно заяв у 2018-2019 н.р. атестовано 5 педагогічних працівників з результатами:
- відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікацію «спеціаліст другої категорії» вихователям Білак І.А., Берец В.Д., Бейреш А.Л., Фабрицій Н.М.;
- підтверджено відповідність займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» Афоніній Л.М., вихователю.

5.Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров`я дітей та працівників

  * Забезпечення організації харчування :
Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.
У дошкільному навчальному закладі організовано чотириразовий режим харчування. Усього харчувалося 110 дітей.
1 січня 2018 року введено в дію грошову норму харчування дітей у дошкільних навчальних закладах загального розвитку та комбінованого типу, дошкільних групах навчально-виховних комплексів 43 (сорок три) гривні в день. Встановлено, що батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у закладах дошкільної освіти та дошкільних групах НВК з розрахунку: 50% сплачують батьки, 50% - з міського бюджету.

Порівняльний аналіз виконання норм харчування за 2018 р. та І-ІІ квартали 2019р. засвідчив, що загалом харчування дітей здійснювалося наближено до норм та щоденного фінансування на одну дитину.
Протягом 2018-2019 н.р. продукти харчування та продовольча сировина надходили із супровідними документами відповідно до нормативних вимог, але не в повному асортименті.
Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів за рахунок бюджетних коштів. З метою впровадження науково-обґрунтованих раціонів харчування дітей в дошкільному закладі розроблена картотека страв, яка погоджена Управлінням Держпродспоживслужби в м.Ужгороді та затверджена керівником дошкільного закладу. З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування складається примірне двотижневе перспективне меню із зазначенням їх щоденної енергетичної цінності.
Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2018року було складено соціальний паспорт вихованців закладу та відповідно до чинного законодавства для 11-ти багатодітних сімей було встановлено знижку на 50% від плати за харчування дітей; звільнено від плати за харчування 4 сім`ї учасників АТО,1сім`ю, яка має дитину-інваліда та 1 сім`ю, яка виховує дитину під опікою.
В ЗДО проводилася санітарно-просвітницька робота серед персоналу, батьків з питань організації раціонального харчування; заслуховувались питання з організації харчування на загальних батьківських зборах, на нарадах при директорові та на засіданнях педагогічних рад. Щомісячно відбувається аналіз виконання норм харчування, проводиться контроль за дотримання посадових обов’язків сестрою медичною, кухарями та комірником.

   * Медичне обслуговування вихованців дитячого садка
У дошкільному закладі медичне обслуговування дітей проводиться сестрою медичною вищої кваліфікаційної категорії Кройч І.Е.
В закладі облаштований медичний кабінет, який оснащений лікарськими засобами і виробами медичного призначення для надання невідкладної медичної допомоги, а також медичним обладнанням, а саме: столи письмовий та медичний, стільці, кушетка, шафа канцелярська, ваги медичні, ростомір, бактерицидна лампа.
Медичне обслуговування дітей включає в себе надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організація заходів для госпіталізації (за наявності показань) та інформування про це батьків.

Сестра медична:
- щодня оглядає дітей, які відвідують дошкільний заклад;
- проводить антропометрію, термометрію, визначає гостроту зору;
- надає долікарняну допомогу у разі гострого захворювання або травм;
- здійснює забір матеріалу для лабораторних досліджень;
- проводить ізоляцію дітей, що захворіли, а також спостерігає за дітьми, які були в контакті з інфекційним хворим;
- слідкує за дотриманням плану щеплення дітей;
- організовує проведення поточної дезінфекції.
Проводиться моніторинг стану здоров'я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги. Щоквартально видається наказ про аналіз стану захворюваності по дошкільному закладу.

Керівник закладу та сестра медична постійно контролюють дотримання у групах режиму дня, режиму провітрювання, рухового режиму, санітарного стану.
Відвідування дітьми закладу є також показником не тільки стану здоров’я дітей, але і рівня психологічного комфорту у групах. Однак, на жаль, відношення деяких батьків до необхідності систематичного відвідування дитиною групи залишає бажати кращого. Причинами тривалих пропусків також є: перебування матері у відпустці по догляду за дитиною, навчання батьків, безробіття. Середньорічна кількість відвідуваності складає 64%, ( в минулому навчальному році складала 50%). 

Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи, спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.
Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий безкоштовний медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.
Усім працівникам закладу надається щорічна відпустка. Згідно з Колективним договором певним категоріям працівників надаються додаткові оплачувані відпустки. Педагогічним і медичним працівникам надається матеріальна допомога на оздоровлення, згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

 * Дотримання вимог хорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм
Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу та в групових кімнатах. Відповідальною особою з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки. Обладнання, яке не відповідає вимогам, вилучається для ремонту чи списується.
Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх виборних органів і представників.
Робота педагогічного колективу та всіх робітників ЗДО щодо профілактики дитячого травматизму базується на основі вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та програми розвитку дітей старшого віку «Впевнений старт», яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпечної поведінки в життєвому середовищі.
Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей, план дій персоналу на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ЗДО.
Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах (малюнки, вірші, творчі оповідання), які розміщують на тематичному стенді.

  * Стан дитячого травматизму
Випадків виробничого та дитячого травматизму за звітний період зареєстровано не було.
6. Залучення педагогічної та батьківської громадськості закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

Один із основних принципів нашої роботи є відкритість. Ми завжди готові поділитись досвідом своєї роботи з колегами, з батьками. Вважаю, що батьки є основними замовниками та координаторами роботи закладу дошкільної освіти, і керівник та працівники підзвітні, насамперед, саме їм.

До складу органів самоуправління дошкільного закладу входять:
• Рада ДНЗ;
• Виборчий орган первинної профспілкової організації;
• Батьківські комітети груп;
• Педагогічна рада;
• Загальні збори батьків та членів трудового колективу.

Протягом 2018-2019 навчального року активно працювала Рада Закладу. Батьківські комітети груп вели активну роботу щодо залучення добровільних батьківських коштів для облаштування ігрових майданчиків, поповнення дидактичного та демонстраційного матеріалів, створення в групах предметно-ігрового середовища та інше. Засідання Батьківського комітету закладу проводились регулярно.
    7. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.
Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Особистий прийом громадян керівником в закладі проводиться згідно графіка. З метою упередження появи звернень, зняття конфліктних ситуацій, роз’яснення проблемних питань освіти, фінансово-господарської діяльності, батьківської плати, приймаю участь у групових батьківських зборах, де батьки мають змогу порушити хвилюючі їх питання. На веб-сайті ЗДО є можливість он-лайн задати питання будь-кому з адміністрації.

За минулий 2018-2019 навчальний рік громадяни зверталися з питань:

 - працевлаштування - 1; 
 - про електронну реєстрацію дитини на чергу для влаштування в ЗДО -15; 
 -  правові питання -  1;
-  збереження місця - 1;
 - про вибування дитини - 5.

   8. Результати перевірок, проведених управлінням освіти та іншими органами державного нагляду (контролю).
Зовнішній аудит реального стану роботи колективу здійснюється у ЗДО щорічно, згідно річного плану управління освіти та інших контролюючих органів. так протягом 2018-2019 н.р. проведено:
1. Плановий перевірка здійснення заходів державного нагляду Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на 2019 рік 11.02-15.02.2019. 
2. Позапланова превірка виконання припису щодо усунення порушень 26-27.03.2019 Акт перевірки. Всі порушення усунені.
3. Планова перевірка щодо дотримання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки 
01.04.19-05.04.19. Припис про усунення недоліків. Вказані недоліки усунені частково.

За підсумками роботи колективу упродовж навчального року можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.
Успіхи дитячого садка це не мої особисті успіхи, а успіхи всього колективу, це успіхи нашого закладу.
Висловлюю подяку всім, хто причетний до організації освітнього процесу та матеріально-технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню підростаючого покоління.

     31липня 2019 року.                                  Директор: Л.М.Афоніна

 


 

» Вхід на сайт


» Пошук

» Архів записів

Бегущая строка

 

» Офіційні сайти
MONU.jpg zak.gif osv.jpg


Copyright MyCorp © 2020