» Меню сайту

» Статистика

Звіт керівника перед громадськістю

ЗВІТ
директора  ЗДО№6 «Сонечко» загального розвитку 
Ужгородської міської  ради Закарпатської області
Афоніної Л.М. 
за 2019-2020 навчальний рік
на загальних зборах колективу
 та батьків або осіб, які їх замінюють

        

Завдання звітування:
1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.
1.Загальні відомості про ЗДО№6 «Сонечко»
            Заклад дошкільної освіти №6 «Сонечко» загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області. Організаційно-правова форма - комунальний заклад. Засновником дошкільного навчального закладу є Ужгородська міська рада. Юридична адреса дошкільного закладу: 88000, Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Капітульна, 20 тел.: (0312)61-57-62 ;е-mail: dnz6kap20@ gmail.соm; сайт: dnz6uz.at.ua
         Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей. 
        Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:
        Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку встановленого зразка, бланки з власними реквізитами. 
        Діє заклад з 11 листопада 1953р., розрахований на 4 групи. 
    У 2019-2020 н.р. формування груп відбувалося за одновіковими, різновіковими та мовними ознаками (три групи з угорською мовою навчання – 85 дітей; одна група з російською мовою навчання – 25 дітей) – всього 110 дітей. 
     Дошкільний заклад  працює з 07.00 – до 19.00 годин з п’ятиденним робочим тижнем та 12 годинним перебуванням дітей.      
2.Персональний внесок керівника з підвищення рівня організації освітнього процесу у навчальному закладі.
* Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у освітній процес          
           Колектив закладу дошкільної освіти №6 «Сонечко» у 2019-2020 навчальному році плідно працював над вирішенням таких завдань:
1. Реалізація принципу оздоровчої спрямованості освітнього процесу в ЗДО та формування здоров’язбережувальної  компетенції дітей дошкільного віку.
2. Продовження роботи по формуванню у дошкільників сенсорно-пізнавальної і математичної компетентностей з  метою створення фундаменту успішності дитини в умовах нової української школи.
3. Підвищення рівня професійної майстерності вихователів та підвищення якості дошкільної освіти в умовах інтегрованого особистісно-орієнтованого процесу в ЗДО.
         З метою ефективного вирішення  цих завдань було сплановано відповідну  методичну роботу. Метою методичної роботи ДНЗ №6 «Сонечко» було створення  таких умов для педагогів, коли вони стають здатними продукувати оригінальні ідеї, розробляти шляхи до їх впровадження, прагнуть до презентації своїх досягнень. Адже успіх педагогічної діяльності сьогодні визначається не тільки й не стільки ступенем професійної підготовки педагога, рівнем знань, скільки бажанням і можливостями поглиблювати теоретичні знання та  відшліфовувати практичні вміння, тобто постійно підвищувати рівень професійної компетентності, формувати свою  педагогічну позицію.
       Протягом 2019-2020  навчального року працювали такі методичні структури: педагогічна рада, семінари, практикуми, інструктивно-методичні наради при директору, оперативні методичні наради, взаємовідвідування відкритих занять, конкурс на кращий методичний матеріал, майстер-класи, розробка методичних рекомендацій, співбесіди та консультації з педагогами, участь у фестивалях-конкурсах. Методична робота з педагогічними працівниками реалізовувалася як через традиційні (колективні та індивідуальні), так і нетрадиційні форми її організації.
    Традиційними формами методичної роботи у закладі є педрада, метою якої є розвиток та вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення майстерності педагогічних працівників. Педагогічна рада ЗДО №6 «Сонечко» є органом колективного мислення, де обмінюються думками, розв’язують завдання в процесі спільної діяльності.  У 2019-2020н.р. було проведено 4 засідання педагогічної ради, на яких розглядались актуальні, цікаві теми:
1. Організація діяльності ЗДО №6 «Сонечко» у  2019-2020 н.р. Протокол № 1 від 27 серпня 2019р.
2. Головний пріоритет – здорова дитина.  Протокол № 2 від 28 листопада 2019 р.
3. Вдосконалення роботи з формування сенсорно-пізнавальної і математичної компетентностей дітей дошкільного віку. Протокол № 3 від 21 лютого 2020р.
4. Про підсумки роботи закладу дошкільної освіти за 2019 - 2020 н.р. (Протокол № 4 від 29 травня 2020р.).
          Виконання рішень педрад сприяло поліпшенню методичного та матеріального забезпечення педагогічного процесу, підвищенню ефективності праці педагогів.
         Для стимулювання методичної творчості, подолання шаблону і трафарету в навчанні і вихованні, розвиток педагогічного мислення педагогів в ЗДО  створена творча група вихователів. До її складу входять кращі педагоги закладу, які уміють генерувати та популяризувати педагогічні ініціативи, перспективний досвід і власні напрацювання. 
Освітній процес у дошкільному закладі здійснюється відповідно  до освітної програми «Українське дошкілля».
         Рішення про вибір програм обговорено й схвалено педагогічною радою закладу   (протокол № 1 від 27.08.2019).
       Учасниками освітнього процесу ЗДО є: діти, педагогічні працівники, обслуговуючий персонал, батьки та особи, які їх заміняють. Основною формою організаційної роботи освітньої діяльності дітей дошкільного віку у нашому дошкільному закладі залишаються заняття з різних видів діяльності, які затверджені робочим навчальним планом.
            У дошкільному закладі вихователі проводять заняття індивідуальної та групової  форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові. Тривалість занять: для дітей молодшого дошкільного віку 15-20 хвилин; для дітей старшого віку – 25-30 хвилин. 
        Організація життєдіяльності дітей у ЗДО  включає в себе гурткову роботу, трудову діяльність, самостійну художню діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності. 
         Проводились Дні здоров’я, свята, ранки, екскурсії, музично-спортивні розваги, організовувалися конкурси, вікторини та виставки дитячих малюнків та поробок, спільних робіт з батьками та вихователями. 
          З метою відзначення Дня міста ( 1126 років першої писемної згадки про Ужгород) та з метою формування у дітей уявлень про своє місто, рідний край, виховання  любові та шанобливого ставлення до культурних традицій свого народу 12-13-14 вересня було проведено  ряд заходів – тематичні заняття, екскурсії, музичні розваги, конкурс малюнків.
             В рамках тематичного Тижня безпеки в закладі дошкільної освіти було організовано зустріч дошкільників із представниками патрульної поліції Ужгорода та проведено заняття для дітей дошкільного віку 24.09.2019 р. «Пригоди у країні дорожніх знаків».
           На належному рівні було організовано та проведено  колективні перегляди організованих видів діяльності  з використанням оздоровчо-фізкультурних технологій вихователями Артемюк В.В.(18.10.2019р.), Берец В.Д., Кіш К.О. (16.10.2019р.
        11 жовтня 2019р.у ЗДО №6 “Сонечко” відзначили  День захисника України. Було організовано та проведено урочисті заходи:
- Інтегроване заняття «На варті рідної землі» з переглядом відеороликів про українських воїнів у старшій групі «Сонечко» ( вих. Грабар К.В.);
- Інтерактивна подорож-бесіда «Україна єдина!» у різновіковій групі «Краплинка» ( вих. Артемюк В.В.);
- Тематичний малюнок «Подарунок захиснику України» у різновіковій групі «Метелики» ( вих. Берец В.Д.).
Протягом дня відчувався позитивний настрій та піднесення, а дошкільнята збагатились національно-патріотичним духом.
            На виконання наказу управління освіти Ужгородської міської ради №222 від 21.10.2019 року «Про затвердження Плану заходів із проведення Всеукраїнського тижня права у 2019 році» в закладі дошкільної освіти №6 «Сонечко» у період з 09.12 по 13.12.2019 проведено Тиждень права.
    Вихователі провели заняття, бесіди, ігри, які були спрямовані на ознайомлення дітей з правами, визначеними Конвенцією ООН з прав дитини, а саме: у старшій групі «Сонечко» вихователем Грабар К.В. було проведено інтегроване заняття  - «Батьківські руки», у групах Метелики» та «Гномики» вихователі організували проведення дидактичних ігор «Я маю право», «Назви повне ім’я», «Знай права», «Сонечко веселе - сонечко сумне», «Як тебе звати?». У групі «Краплинка» (вихователь Артемюк В.В.)  на закріплення знань, які діти отримували  протягом усього тижня, 11 грудня було проведено літературно-казкову вікторину «Великі права маленької людини», під час якої дошкільники закріпили розуміння прав та обов’язків.
            Згідно плану роботи ЗДО № 6 «Сонечко» на 2019/2020 навчальний рік, відповідно з графіком проведення контрольно-підсумкових занять, з метою визначення рівня сформованості знань, умінь і навичок дітей в дошкільному закладі вихователями  Грабар К.В., Берец В.Д., Кіш К.О., Білак І.А., Бейреш А.Л. 17-18 грудня 2019 року було проведено підсумкові заняття за І півріччя. В результаті перегляду занять з’ясовано, що вся навчально-виховна робота з дітьми планується і проводиться відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, програми «Українське дошкілля», Інструктивно-методичного листа «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі», методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу з дітьми старшого дошкільного віку та інших нормативних документів в галузі дошкільної освіти. Результати, отримані під час вивчення освітнього процесу у всіх вікових групах, свідчать про те, що робота ведеться на належному рівні. 
       З нагоди відзначення Дня Соборності України 22.01.2020 року були проведені заходи з вихованцями та розміщені інформаційні матеріали в куточки для батьків. З метою національно – патріотичного виховання дошкільників з дітьми старшого дошкільного віку проведено тематичні заняття «Подорож Україною» (вихователь Артемюк В.В.), «День Соборності України» (вихователь Грабар К.В.). 
       З метою сприяння мовному розмаїттю, зміцнення позицій державної мови у закладі  21.02.2020 року було проведено тематичні заняття «Звучи, рідна мово» (вихователь Артемюк В.В.) та «Що таке добре, що таке погано» (вихователь Грабар К.В.).
        На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», розпорядження Ужгородського міського голови 12.03.2020 №143 «Про введення обмежувальних протиепідемічних заходів з попередження занесення та розповсюдження коронавірусної інфекції на території м. Ужгород», відповідно до рішення обласної протиепідемічної комісії Закарпатської облдержадміністрації 11.03.2020, листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 №1/9-154, наказу управління освіти Ужгородської міської ради 12.03.2020 №75 «Про введення обмежувальних протиепідемічних заходів з розповсюдження корона вірусної інфекції», наказу директора ЗДО №6 «Сонечко» 12.03.2020 №21-од  «Про введення обмежувальних протиепідемічних заходів з розповсюдження коронавірусної інфекції в ЗДО № 6 «Сонечко»» освітній процес у закладі дошкільної освіти був тимчасово призупинений та запроваджено гнучкий  режим роботи працівників закладу відповідно до Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04 жовтня 2006 року № 359. У зв’язку з оголошенням на території України надзвичайної ситуації до 24 квітня 2020 року, терміни якого можуть змінитись залежно від епідеміологічної ситуації в Україні, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020р. №406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19»  (зі змінами від 26.03.2020 №458), Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню й поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) від 17.03.2020 № 530,  спільного листа МОН, ЦК Профспілки працівників освіти і науки № 1/9-162, № 02-5/202 від 17.03.20 року, листа Мінсоцполітики від 04.10.2013 № 179/06/186-13 з метою запобігання поширення вірусу  та наказом директора ЗДО №6 «Сонечко» від 26.03.2020 № 12-а/г «Про запровадження дистанційної роботи на час карантину»  педагогічні працівники були зобов’язані:
• організувати та проводити за розпорядженням керівника освітній процес за допомогою дистанційних технологій;
• складати або корегувати плани роботи, готувати матеріали щодо роботи з батьками (презентації, рекомендації щодо організації розпорядку дня дитини та організації освітньої діяльності);
• писати  конспекти занять відповідно до програми розвитку дитини дошкільного віку.
           Інструментами спілкування при дистанційному навчанні стали електронна пошта, чат, соціальні мережі Viber, Facebook. Найпоширенішою практикою стало:
 - створення в соціальній мережі Viber групи для батьків;
 - груп у соціальній мережі  Facebook; 
 - надання рекомендацій щодо здійснення освітньої роботи за окремими темами (фото-, аудіо-, відео-, письмово тощо) та отримання фото звітів;
- надсилання посилань на сторінки з розвиваючими завданнями, аудиоказками, піснями, поробками, фізичними вправами в мережі Інтернет;
- надсилання відео-роликів за темами занять;
- надання батькам порад, пам’яток, правил тощо;
- он-лайн спілкування з дітьми.
      Освітню роботу в умовах дистанційного навчання здійснювали не лише вихователі. До цієї роботи долучилися музичний керівник та практичний психолог. За вказаними посиланнями можна прослідкувати виконану педагогами  роботу:
різновікова група «Краплинка» - https://www.facebook.com/groups/645976442627895/; групи з угорською мовою навчання -https://www.facebook.com/groups/210124946920708/

3.Вжиті керівником заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ.

      ЗДО№6 розміщується у двоповерховій будівлі, побудованій за Типовим проектом, яким не передбачена наявність спортивної та музичної зали. Групові приміщення використовуються поліфункціонально з оснащенням спортивного та музичного обладнання.  
Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:
- засновника - Ужгородської міської ради;
- державного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, батьків або осіб, які їх замінюють.
У період з 01.09.2019 до 31.05.2020 року на фінансування ЗДО№6 з витрачено :
Оплата праці:    
Заробітна плата    1776149,8
нарахування на заробітну плату    380646,99
Оплата енергоносіїв :
водопостачання    19598,55
електроенергія    104465,12
природний газ та розподіл    67379,39
Харчування    257750,22
Оплата послуг, крім комунальних :     
дезстанція (дератизація)    5472,64
дезстанція (визначення яєць та личинок гельмінтів в піску )    1563,6
дезстанція (визнач. температури та рівня освітлюваності)    735,55    
інтернет    2160
програма чиж    5488
 послуги зв’язку    1145,94
обслуговування програми МеДок    1100
обслуговування програми "Зарплата"    1300
перевірка тяги у вентиляційних каналах та димоходах    1000
обслуговування охоронної сигналізації    3838,06
обслуговування пожежної сигналізації    350
техобслуговування котельні    9849,6
аудит для розробки НАССР    1000
розробка НАССР    7000
виготовлення планів евакуації при пожежі    1800
заправка картріджу та ремонт системного блоку    2000
техобслуговування газопроводів    1782,86
Вивіз сміття     6887,7
Матеріальні витрати:
канцтовари    1747
новорічні подарунки    8960
кабінетна мебель    11670
принтер    2400
монітор    2300
системний блок    5950
блок безперервного живлення, накопичувач HDD     2920
миючі засоби    1832,3
засоби гігієни    5053,5
охоронна сигналізація    6000
товари протипожежного призначення    3569
медикаменти    996,54
Інші витрати     
навчання     1370
екологічний податок    585,32
ВСЬОГО    2715817,68
              Кошти, вилучені за реалізацію харчових відходів відповідно до договору витрачаються на придбання необхідних товарів, про що щоквартально подається звіт у бухгалтерію із прикріпленими чеками. 
             Багато проблем ми вирішуємо, але є проекти з великими фінансовими затратами: капітальний ремонт харчоблоку, заміна внутрішньої системи опалення, заміна огорожі, про що мною, керівником закладу, буде подано бюджетний запит на 2021 рік. 
       Висловлюю слова щирої вдячності батькам вихованців та спонсорам, міській владі  за матеріальну підтримку та допомогу у вирішенні поточних, нагальних питань. 
4.   Вжиті заходи щодо забезпечення закладу дошкільної освіти кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.
    Штатним розписом ЗДО№6 передбачено 12.24 одиниць педагогічних посад, з них: директор-1; вихователів - 8; музичний керівник - 1; інструктор з фізкультури - 1; практичний психолог - 1; вихователь-методист - 1; керівник  гуртка - 1. 
        У 2019-2020 н.р. залишалися вакантними 3 педагогічні посади (вихователя- 2, інструктора з фізкультури - 1). 
Кількісний і якісний склад педагогічних працівників:
•    за освітнім рівнем:    
вища    середня спеціальна
  8                        1
•    за педагогічним стажем роботи:
до 5 р.    5 – 13 р.    13 – 23 р.    > 30 р.
  0              4                  3                 2
•    за віком:
до 30 р.    30 – 50 р.    50 р. і >    пенсіонери
     0               4               5                      1
•    за категоріями:
9 т.р.    11т.р.    спец. ІІ кат.    спец. І кат.    спец. вищ. кат.    пед. звання
  1           1                  4                    1                      2                           1
          Як керівник, я переймаюсь  проблемою забезпечення дошкільного закладу кваліфікованими педкадрами. Фінансова та іміджева непривабливість сфери веде до відтоку висококваліфікованих працівників з системи дошкільної освіти. 
      Адміністрацією дошкільного закладу створено всі умови для працівників, які заочно здобувають вищу освіту: при виконанні учбового плану їм надаються додаткові оплачувані відпустки, мають змогу користуватися науковою, методичною та періодичною педагогічною літературою для написання курсових робіт, тощо. В 2019 році вихователь Кіш К.О. вступила до Закарпатського угорського інституту імені Ференц Ракоці ІІ на заочну форму навчання на відділення «Початкова школа» (магістр). Окрім того,  кожен педагог раз на 5 років проходить курси підвищення кваліфікації при ЗІППО. У 2019-2020н.р. пройшла курсову перепідготовку практичний психолог Жека Л.І..
          Атестація, яку кожний педагог проходить кожні 5 років, є  важливим стимулом підвищення якості роботи, що у свою чергу, безперечно покращує  результативність освітнього процесу.  Згідно заяви  у 2019-2020 н.р. атестовано 1 педагогічних працівників з результатами:  
- підтверджено відповідність займаній посаді та 11 т.р. вихователь Кіш К.О.
5.Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров`я дітей та працівників.
5.1.
Забезпечення організації харчування
 Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227. 
      У дошкільному навчальному закладі організовано чотириразовий режим харчування. Усього харчувалося 110 дітей.
     1 січня 2018 року введено в дію грошову норму харчування дітей у дошкільних навчальних закладах загального розвитку та комбінованого типу, дошкільних групах навчально-виховних комплексів 43 (сорок три) гривні в день. Встановлено, що батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у закладах дошкільної освіти та дошкільних групах НВК з розрахунку:  50% сплачують батьки, 50% - з міського бюджету.
        Протягом 2019-2020 н.р. продукти харчування та продовольча сировина надходили  із супровідними документами відповідно до нормативних вимог та бюджетних призначень, доведених на рік.
      Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів за рахунок бюджетних коштів. З метою впровадження науково-обґрунтованих раціонів харчування дітей в дошкільному закладі розроблена картотека страв, яка погоджена Управлінням Держпродспоживслужби в м.Ужгороді та затверджена керівником дошкільного закладу. З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування складається примірне двотижневе перспективне меню із зазначенням їх щоденної енергетичної цінності.
       Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2019 року було складено соціальний паспорт вихованців закладу та відповідно до чинного законодавства для 12-ти багатодітних сімей було встановлено знижку на 50% від плати за харчування дітей; звільнено від плати за харчування 3 сім`ї учасників АТО; 2 сім`ї, які мають дітей-інвалідів та 1 сім`ю, яка виховує дитину під опікою. 
        В ЗДО проводилася санітарно-просвітницька робота серед персоналу, батьків з питань організації раціонального харчування; заслуховувались питання з організації харчування на загальних батьківських зборах, на нарадах при директорові та на засіданнях педагогічних рад. Щомісячно відбувається аналіз виконання норм харчування, проводиться контроль за дотримання посадових обов’язків сестрою медичною, кухарями та комірником.
5.2. 
Медичне обслуговування вихованців дошкільного закладу
  У дошкільному закладі медичне обслуговування дітей проводиться сестрою медичною вищої кваліфікаційної категорії Кройч І.Е. 
          В закладі облаштований медичний кабінет, який оснащений лікарськими засобами і виробами медичного призначення для надання невідкладної медичної допомоги, а також медичним обладнанням, а саме: столи письмовий та медичний, стільці, кушетка, шафа канцелярська, ваги медичні, ростомір, бактерицидна лампа.
        Медичне обслуговування дітей включає в себе надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організація заходів для госпіталізації (за наявності показань) та інформування про це батьків. 
    Сестра медична:
- щодня оглядає дітей, які відвідують дошкільний заклад;
- проводить антропометрію, термометрію, визначає гостроту зору;
- надає долікарняну допомогу у разі гострого захворювання або травм;
- здійснює забір матеріалу для лабораторних досліджень;
- проводить ізоляцію дітей, що захворіли, а також спостерігає за дітьми, які були в    контакті з інфекційним хворим;
- слідкує за дотриманням плану щеплення дітей;
- організовує проведення поточної дезінфекції.
        Проводиться моніторинг стану здоров'я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги. Щоквартально видається наказ про аналіз стану захворюваності по дошкільному закладу. 
Загальна захворюваність по ЗДО№6 «Сонечко» станом на 11.03.2020 року: 
Всього дітей    заг.захвор.    Взято на «ДО» облік вперше    ГРВІ    травми    Пов.-крап.    Пневмонія    Г.бронхіт    інші
      110                 25                    1                                               16           0                   1                   1                   5              2
       Керівник закладу та сестра медична постійно контролюють дотримання у групах режиму дня, режиму провітрювання, рухового режиму, санітарного стану.
        Адміністрацією ЗДО організовано медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням дітей з метою сприяння оптимізації рухової активності, забезпечення ефективного розв'язання завдань фізичного розвитку та оздоровлення дітей і тісної співпраці педагогів і медичної сестри, а також визначення результату педагогічного впливу на фізичний розвиток дітей. Основні функції при цьому виконують вихователь-методист і медична сестра, які відвідували заняття у різних вікових групах. За результатами МПК складались протоколи ( 1 раз на місяць), у яких фіксувалися результати спостережень під час заняття з фізкультури. Рухова активність дітей упродовж заняття з фізкультури визначалась за допомогою індивідуального хронометрування.
      Відвідування дітьми закладу є також показником не тільки стану здоров’я дітей, але і рівня психологічного комфорту у групах. Однак, на жаль, відношення деяких батьків до необхідності систематичного відвідування дитиною групи залишає бажати кращого. Причинами тривалих пропусків також  є: перебування матері у відпустці по догляду за дитиною, навчання батьків, безробіття. Середньорічна кількість відвідуваності складає 68%. 
     Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи, спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.    
         Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий безкоштовний медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.
     Усім працівникам закладу надається щорічна відпустка. Згідно з Колективним договором певним категоріям працівників надаються додаткові оплачувані відпустки. Педагогічним і медичним працівникам надається матеріальна допомога на оздоровлення,  згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».
5.3. 
Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм: 

       Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ЗДО, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу та в групових кімнатах. Відповідальною особою з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки. Обладнання, яке не відповідає вимогам, вилучається для ремонту чи списується.
        Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх виборних органів і представників. 
      Робота педагогічного колективу та всіх робітників ЗДО щодо профілактики дитячого травматизму базується на основі вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, програми  розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»,  яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпечної поведінки в життєвому середовищі.
        Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей, план дій персоналу на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, Тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ЗДО.  
      Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах (малюнки, вірші, творчі оповідання), які розміщують на тематичному стенді. 
5.4. 
Стан дитячого травматизму Випадків виробничого та дитячого травматизму за звітний період зареєстровано не було.6. Залучення педагогічної та батьківської громадськості закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.
 Один із основних принципів нашої роботи є відкритість. Ми завжди готові поділитись досвідом своєї роботи з колегами, з батьками. Вважаю, що батьки є основними замовниками та координаторами роботи закладу дошкільної освіти, і керівник та працівники  підзвітні, насамперед, саме їм.
До складу органів самоуправління дошкільного закладу входять:
• Рада ДНЗ;
• Виборчий орган первинної профспілкової організації;
• Батьківські комітети груп;
• Педагогічна рада;
• Загальні збори батьків та членів трудового колективу.
Протягом 2019-2020 навчального року активно працювала Рада Закладу. Батьківські комітети груп вели активну роботу щодо залучення добровільних батьківських коштів для облаштування ігрових майданчиків, поповнення дидактичного та демонстраційного матеріалів, створення в групах предметно-ігрового середовища та інше. Засідання Батьківського комітету закладу проводились регулярно.
       За підсумками роботи колективу упродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.
      Успіхи дитячого садка це не мої особисті успіхи, а успіхи всього колективу, це успіхи нашого закладу.
      Висловлюю подяку всім, хто причетний до організації освітнього процесу та матеріально-технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню підростаючого покоління.

05.06.2020.

                 Директор:                                                        Л.М.Афоніна


 

» Вхід на сайт


» Пошук

» Архів записів

Бегущая строка

 

» Офіційні сайти
MONU.jpg zak.gif osv.jpg


Copyright MyCorp © 2021